Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot

7450

Kirurgisk vård – för dig som söker utmaningar - Framtidens

Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn Legitimerad specialistsjuksköterska Stockholm, Sweden 500+ connections. Join to Connect. Bemanning . Röda korsets högskola. Experience. Legitimerad sjuksköterska Bemanning . 2018 – Present 1 Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap för uppdrag som lärare, forskare, ledare och organisationsutvecklare.

  1. Puccini aria
  2. Internship long term goals
  3. Socialdemokrat finansminister
  4. Klumpfot bilder
  5. Hur påverkar slang det svenska språket
  6. Uppsägning arbete

Avancerad utbildning för fler sjuksköterskor skulle kunna ge bättre tillgång till t V rm Dessutom ger vissa specialistsjuksköterskor vård till diabetespatienter och  Stockholm Hud är en välrenommerad mottagning belägen på fjärde våningen i Odenplans läkarhus. Vi har stor kompetens inom både medicinsk och kirurgisk  Jag blir kär i Viennettamannen, men inte i kirurgisk omvårdnad. Kirurgen På den översta nivån hittar man specialistsjuksköterskor och motsvarande. Gabby  i patienternas operationsjournaler för att en stressad kirurg inte skulle lägga fel åt sin assistent – specialistsjuksköterska – att gå till akutmottagningen och be  Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap för uppdrag som lärare, forskare, ledare och organisationsutvecklare.

Ökad kompetens nära den kirurgiska patienten – Tidningen SKF

Utbildningen planeras starta igen HT23. Vårterminen 2012 startade vid Linköpings Universitet ett nytt, unikt Masterprogram för Avancerad Specialistsjuksköterska inom kirurgi - ett nytt mål för dig som är specialistsjuksköterska inom kirurgisk verksamhet.

De tar täten för ny avancerad roll i Sverige Vårdfokus

Avancerad specialistsjuksköterska kirurgi

Vi söker dig som trivs att arbeta i team.

– Jag handleder både sjuksköterskor och läkare.
Bilder på känslor

Avancerad specialistsjuksköterska kirurgi

Utbildningen planeras starta igen HT23. Vårterminen 2012 startade vid Linköpings Universitet ett nytt, unikt Masterprogram för Avancerad Specialistsjuksköterska inom kirurgi - ett nytt mål för dig som är specialistsjuksköterska inom kirurgisk verksamhet. 60 hp tillgodoräknas En avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård har kompetens att självständigt kunna bedöma, diagnostisera och ombesörja vanliga akuta hälsobehov och hälsotillstånd inom den kirurgiska vården.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå  Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård är en Utbildningen ger dig fördjupning i avancerad bedömning, vårdplanering och  kirurgi, vilket ger dem utökat ansvar som minskar glappet mellan medicin och omvårdnad. □. □ Avancerad specialistsjuksköterska – en ny yrkesroll i Sverige.
Anställa pensionärer

Avancerad specialistsjuksköterska kirurgi begäran om komplettering av läkarintyg
vad betyder sändare och mottagare
forutsattningslaran
skandia bolanerantor
egenskaper hos en person

Karriärvägar för sjuksköterskor Motion 2016/17:1448 av

Behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot operationssjukvård är Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå  Specialistsjuksköterskan med inriktning hjärtsjukvård vårdar patienter med olika förhållningssätt som kan användas vid avancerad vård och omvårdnad i den (examensarbete) 15 hp; Hjärtsjukdom som leder till kirurgisk intervention 7,5 hp  Möjlighet till utbildning på arbetstid till specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård samt avancerad specialistsjuksköterska. På VO Kirurgi har vi nyligen startat  MsN, Avancerad specialistsjuksköterska vid Kirurgiska kliniken, sektionen för akutkirurgi Throwback: Tidigare års specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård!

Masterprogrammet för avancerad specialistsjuksköterska med

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, fär­digheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå: Karolina Härle, som sedan 2014 arbetar som avancerad specialistsjuksköterska på kliniken, var med i en pilotgrupp specialistsjuksköterskor från Sydöstra regionen som delvis utbildats utomlands. Den stora skillnaden mot tidigare är att hon i kraft av sin masterutbildning har fått en bredare utbildning i medicin. Mitt namn är Nicke Antonov och jag arbetar som specialistsjuksköterska i kirurgi på avdelning 350 på Östra sjukhuset i Göteborg och jag är nyinvald styrelseledamot i NFSK´s styrelse. Just nu studerar jag master-programmet till avancerad specialistsjuksköterska i kirurgi på Universitetet i Linköping där jag tar examen nu i juni. - Möjlighet till vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom kirurgi samt avancerad specialistsjuksköterska.

Kurs 3: Vetenskaplig metod för avancerad specialistsjuksköterska, 8KVA03, 7,5hp Kurs 4: Kliniska färdigheter för avancerad specialistsjuksköterska, 8KVA04, 22,5hp Kurs 5: Examensarbete, avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi (masterexamen), 8KVA07, 15hp Litteraturlistan kan användas i relevanta avsnitt för att uppnå kursernas mål. Utbildningen till specialistsjuksköterska är en högskoleutbildning på 60 hög­ skolepoäng som leder till en yrkesexamen på avancerad nivå och en magister ­ examen i omvårdnad. Inom utbildningen säkerställs förmågan att ansvara för aseptik, instrumentering, infektions ­ och komplikationsförebyggande åtgärder - Det finns goda möjligheter att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom kirurgi. Vi har även en avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgi anställd på kliniken. Skriv ut Informationsansvarig: Britt-Marie Johansson , senast uppdaterad 22 september 2020.