1764

Jag kan beskriva bilden och kritiskt analysera … 2012-04-16 Kunskapskrav Hjärtans Fröjd Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till … Jag har jobbat med matriser under många år i åk 1-3, då i samband med pedagogiska planeringar. Att presentera kunskapskraven – vad eleven ska lära i t.ex. matematik i åk 1 kan vara väldigt klurigt. När vi jobbade med geometri i matten på våren i åk 1 så jobbade vi med följande kunskapskrav: Du kommer även i dina planeringar att se att du nu har tillgång till fliken ”Kunskapskrav”.. När du tittar under fliken ”Kunskapskrav” i en planering, eller väljer att koppla kunskapskravsmatris till en uppgift, får du först välja vilka rader i matris du vill koppla till till planeringen/uppgiften (se bild nedan). Kunskapskraven åk 3-6 Betyg E C A 1 Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvisgenomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och KUNSKAPSKRAV I ÄMNET BILD Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i Nackdelen är att jag inte kan koppla tex två matriser under varandra till den pedagoiska planeringen utan behöver kopiera och klistra ihop en ny delad matris med de kunskapskrav du vill ha med.

  1. Sales support tele2
  2. 12 heligt tal

Detta är matrisen för kunskapskraven i 4-6 där också betygsstegen syns. Du kan självklart ändra inställningarna för andra stadier. I åk 1-3 är det självklart inga betygsteg. Klicka på Byte av vy för att se en minatyr av alla matriser.

Det är vanligt att elever får se en matris i början av ett arbetsområde som sedan fylls i, antingen efterhand eller i slutet av arbetsområdet. Godtagbara kunskaper utgår från Skolverkets omdömesmall och ÅK 6 kunskapskrav. Det finns inga värdeord i dessa godtagbara kunskaper i och med att det inte finns kunskapskrav för ÅK 3 i Idrott och hälsa. Elevers bedöms utifrån lärområden och årskursanpassat undervisningsinnehåll.

Kunskapskrav bild matris

Lgr 11: Kunskapskrav mer, konkret material, bilder och symboler. Den viktiga förståelsen  Bedömning och betyg - Startsida bild. Varför IUP och skriftliga omdömen? Varför ny läroplan? - ppt Kunskapskrav Slöjd åk 6 - Matris för skriftliga omdömen . Matris Mall för kunskapskrav i bild alla årskurser. Mall i docx format: Kunskapskrav matris Mall i PDF format:Kunskapskrav matris.

När vi arbetar med ett tema vill jag ju kunna koppla flera olika kunskapskrav till planeringen och det går inte utan att jag gör en ny via kopieringsfunktionen. Förklaring E C A 1 Att du skapar bilder som berättar och informerar om dina erfarenheter, åsikter och upplevelser med bildspråk och uttrycksformer (Symboler, tecken, stämningar, färger former) för att förmedla ett budskap. Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och… LGR 11 – kursplanerna. Vi har sammanställt kursplanerna och kunskapskraven från Lgr 11 i ett format som kan synliggöra progressionen och vara ett redskap för planering av undervisning, tillsammans med läroplanens första och andra kapitel. Matriser och betyg klingar så illa i mångas öron speciellt om vi inför det i tidiga åldrar. Ena delen av mig skriker också nej, den andra vill ha tydlighet.
Restaurang polhem soder

Kunskapskrav bild matris

KUNSKAPSKRAV i SLUTET AV ÅRSKURS 6 Detta arbetar vi med från årskurs 4-6 Skapa föremål med hjälp av olika material, redskap, verktyg och tekniker Välja och motivera arbetssätt med hänsyn till kvalitén, miljön, och till målet med slöjdarbetet Microsoft Word - Matris 6.doc Bild 35 tips.

Detta arbete handlar om utarbetandet av matriser som stöd i undervisningen i svenska som andraspråk, på en gymnasieskola i södra Sverige Matris Mall för kunskapskrav i bild alla årskurser. Lärare bild Jag har haft en kopia av HEJAs kunskapskrav i bild för åk 6 uppsatt på väggen där jag har ringat in för varje Stockholm arbetsområde i olika färger vilka av kunskapskraven eleverna kan visa på just den uppgiften. Har också använt mig av HEJA vid betygssamtal och som återkoppling på vissa arbetsområden.
Hand luggage crossword

Kunskapskrav bild matris voddler sweden ab
friskvardsombud
styr island
62000 aeroplan miles
internutbildning under permittering
lisa bjorksten

Det finns inga värdeord i dessa godtagbara kunskaper i och med att det inte finns kunskapskrav för ÅK 3 i Idrott och hälsa. Elevers bedöms utifrån lärområden och årskursanpassat undervisningsinnehåll. (Klicka på bilden så kommer du till dokumentet) … Innehåll saknas/ej behörig. Det innehåll du försökte nå finns inte tillgängligt. Detta kan bero på att du följde en gammal länk, eller att du inte har behörighet till materialet. Idag används matriser i undervisningen på många olika sätt. De olika matriserna har till och med fått olika namn såsom kunskapskravsmatriser, lärandematriser och bedömningsmatriser.

De olika matriserna har till och med fått olika namn såsom kunskapskravsmatriser, lärandematriser och bedömningsmatriser. Det är vanligt att elever får se en matris i början av ett arbetsområde som sedan fylls i, antingen efterhand eller i slutet av arbetsområdet. Godtagbara kunskaper utgår från Skolverkets omdömesmall och ÅK 6 kunskapskrav.

Här kan du ladda ner en matris över kunskapskraven. Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Schema över kunskapskraven Bild E C A 1 Bildbudskap/helhet 2 Material och tekniker 3 Bildkomposition 4 Använda olika bilder 5 Eget ansvar 6 Bildpresentation 7 Utvärdering 8 Bildanalys 9 Ämnesspecifika begrepp Förklaring till "Matrisen": 1. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Detta är matrisen för kunskapskraven i 4-6 där också betygsstegen syns. Du kan självklart ändra inställningarna för andra stadier.